Met open vizier

Maatschappelijke discussie

Er is de afgelopen maanden veel gesproken en geschreven over de pluimveesector in Nederland. In de politiek, de kranten en op radio en TV. De pluimveesector is onderdeel geworden van een maatschappelijke discussie.

Maar hoe denkt de Nederlandse bevolking over de pluimveesector?

 

Wat wil Nederland?

Wat is de mening van de Nederlandse bevolking? Komt alles wat er wordt gezegd en geschreven op radio, TV en in de kranten overeen met wat de Nederlandse bevolking denkt en wil?

De pluimveesector heeft het diepgaand onderzocht. Gewoon met open vizier en in alle kwetsbaarheid de samenleving tegemoet treden!

In januari 2021 hebben meer dan 2.100 Nederlanders meegedaan aan een zeer uitgebreid opinieonderzoek. Objectief en Representatief.

Wat vindt Nederland werkelijk van de Pluimveesector?

In een aantal sectoren waar dieren centraal staan, zijn deze sectoren onderwerp van een maatschappelijke discussie geworden. De pluimveehouderij kent inmiddels een groot aantal thema’s die
haar maatschappelijk draagvlak en positie bedreigen.
Voor het bepalen van de positie, beleid en strategie is het van belang een representatief beeld te hebben van de opinies van de
Nederlandse bevolking. Opinies waarin ook de politieke en maatschappelijke discussie doorklinkt.
Daarom heeft een brede coalitie uit de pluimveesector dit onderzoek mogelijk gemaakt. Het betreft de volgende organisaties: LTO-NOP,
Nepluvi, Nevedi, NVP, Stichting blij met een ei, NVPSB en Farmers Friendly.

Regulier kippenvlees is niet meer te koop in de Nederlandse supermarkt, omdat ze alleen nog kippenvlees aanbieden van trager groeiende rassen (standaard, concept/trager groeiend) gehouden met minder dieren per vierkante meter.

Wij hebben een enquête gehouden met betrekking tot de pluimveesector onder de Nederlandse bevolking. Wij hebben de mening van Nederland gepeild over Kippenvlees en eieren. Hierin meten wij bijvoorbeeld

 • In welke mate consumeert Nederland kippenvlees- en eieren
 • Met welk motief eet Nederland kippenvlees of eieren
 • Wordt de sector voldoende betaald
 • Hoe staat Nederland tegenover natuur, milieu en dierenwelzijn

Een aantal vragen die hier gesteld worden zijn onder andere:

 • Wat voor soort kippenvlees koopt u?
 • Waarom eet u standaard kippenvlees?
 • Waarom eet u kippenvlees van het Beter Leven Keurmerk?
 • Waarom eet u scharrelkippenvlees?
 • Hoe vaak eet u eieren?
 • Waarom eet u eieren?
 • Wat voor soort eieren koopt u?

In het onderzoek komt ook de segmentatie op politieke partij naar voren. Er is gemeten wat de mening is van de achterban van de grootste politieke partijen. Bijzonder is hier bijvoorbeeld het percentage GroenLinksstemmers dat vlees eet…

Download hier het onderzoek!

Het resultaat is opmerkelijk

Het opinieonderzoek laat zien dat de Nederlandse bevolking wat anders wil dan we  zien, horen en lezen op TV, de radio en in de kranten. Het resultaat is tegengesteld aan de overheersende berichtgeving op radio, tv en in de kranten.

De belangrijkste conclusie is dat de pluimveesector er mag zijn en blijven!

Een aantal opmerkelijke resultaten: 
Kippenvlees hoort ook in de toekomst bij het voedselmenu!
Eieren horen ook in de toekomst bij het voedselmenu!
Er moet een plek blijven voor de kippenboer in onze samenleving
Nederland wil een sterke pluimveesector voor de toekomst
Boeren moeten betere prijzen krijgen
Heeft een voorkeur voor Nederlandse eieren en kippenvlees

U bent van harte uitgenodigd!

Wij nodigen iedereen van harte uit om de resultaten van het opinieonderzoek onder de Nederlandse bevolking te lezen. Wij zijn ook benieuwd naar uw mening.
Download het onderzoek
Download het onderzoek hier. En stuur het onderzoek door naar mensen / bekenden voor wie dit onderzoek interessant kan zijn, zoals collega's, familie, vrienden, buren, politici of de (lokale) pers.
Uw mening
Wij zijn geïnteresseerd in uw mening. Stuur een e-mail naar info@depluimveesectormagerzijnenblijven.nl Vermeld ook uw telefoonnummer, zodat wij contact met u kunnen opnemen. Uw bijdrage wordt niet zonder uw nadrukkelijke toestemming gebruikt voor publicatie in welke vorm dan ook.
Uw persoonlijke verhaal
Wij  willen de persoonlijke verhalen van mensen die werkzaam zijn in de pluimveesector laten horen aan de politiek, de media, de maatschappelijke organisaties en de Nederlandse bevolking. Ga naar uw verhaal.
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin